Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা ভাতা তালিকা

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নির্বাচিত স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা ভাতাভোগীর তালিকাঃ

ইউনিয়নের নামঃ ৪নং বলীপাড়া ইউনিয়ন।

ক্র: নং

বর্ধিত নির্বাচিত ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

ঠিকানা

জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর

জন্ম তারিখ

বয়স

ওয়ার্ড নং

১।

মাগ্য মার্মা

মৃত টিংপ্রু মার্মা

মৃত লাম্রা মার্মা

মৃত ক্যচিং মার্মা

আইলমারা পাড়া

০৩১৯৫১৯১৭৮০৪৯

০৬/০৫/১৯৩৪

৮৪

০১নং

২।

মেথুইচিং মার্মা

মৃত মংসানু মার্মা

মৃত মেচিংঞো মার্মা

মংক্যহ্লা মার্মা

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৭২

১২/০৭/১৯৮১

৩৭

!!

৩।

ম্রাসাংখয় মার্মা

মৃত ক্যইংখয় মার্মা

মৃত অংমাঞো মার্মা

মৃত মংখয় মার্মা

বাগান পাড়া

০৩১৯৫১৯১৭৮০১৬

০৫/০৯/১৯৩৬

৮২

!!

৪।

খইচিং মার্মা

মৃত হ্লাসাউ মার্মা

মৃত রেদাকমা মার্মা

মৃত চিংথোয়াইউ মার্মা

মনাই পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮১৭৯১

০৬/০৮/১৯৬৭

৫১

০২নং

৫।

গরাইচিং মার্মা

সাথুইচিং মার্মা

ছোমা মার্মা

চাইশৈউ মার্মা

ডাকছৈ পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮১৭৯৮

০১/১০/১৯৮৯

২৯

!!

৬।

উহাইনু মার্মা

অংহ্লাপ্রু মার্মা

হ্লানচংখই মার্মা

মংহাইসিং মার্মা

০৩১৯৫১৯১৭৮৪১৩

০১/০৬/১৯৮৯

২৯

!!

৭।

হ্লামেসিং মার্মা

ক্যসানু মার্মা

দাইহ্লাউ মার্মা

মংচসিং মার্মা

০৩১৯৫১৯১৭৮৪২৯

০৫/০৬/১৯৮৮

৩০

!!

৮।

মাছোখই মার্মা

নিলাঅং মার্মা

অংমেচিং মার্মা

উশিমং মার্মা

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৯২

১০/০৫/১৯৭৯

৩৯

!!

৯।

ফাতেমা বেগম

দুদু মিয়া

মৃত ছখিনা বেগম

জাহাঙ্গীর আলম

হিন্দু পাড়া

০৩১৯৫১৯১৭৮৬১২

১০/০৮/১৯৮০

৩৮

০৩নং

১০।

নুরম্নন্নাহার বেগম

মৃত নূরম্নল ইসলাম

আমেনা বেগম

মৃত বেলাল হোসেন

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৭০

০৩/০৪/১৯৮১

৩৭

!!

১১।

শৈমেসাইন মার্মা

আছোমং মার্মা

খ্যাইহ্লাচিং মার্মা

পাইমংথুই মার্মা

ক্রংক্ষ্যং পাড়া

১৯৯৬০৩১৯৫১৯০০২১৬৬

০৭/১১/১৯৯৬

২২

০৫নং

১২।

লীএং খুমী

মৃত বুলু খুমী

মৃত থউ খুমী

মৃত কাএ খুমী

হয়তন পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮১৯৭০

০১/০৬/১৯৫৩

৬৫

!!

১৩।

চাইওয়াপ্রু মার্মা

মৃত চিংসাপ্রু মার্মা

থুইমাচিং মার্মা

মৃত ফোহ্লাচিং মার্মা

 ফোহ্লাচিং পাড়া

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৪৯

০৭/১০/১৯৬৫

৫৩

০৬নং

১৪।

রুংলাইতি ত্রিপুরা

মৃত দুনিয়া ত্রিপুরা

মৃত রম্নমপতি ত্রিপুরা

মৃত দুবেরাং ত্রিপুরা

বিদ্যামনি পাড়া

০৩১৯৫১৯১৭৯৮২৯

০৯/০২/১৯৪২

৭৬

০৬নং

১৫।

য়ইস্যাউ মার্মা

মৃত থুইসামং মার্মা

 মেমা মার্মা

মৃত ক্যসাচিং মার্মা

বলীপাড়া

০৩১৯৫১৯১৮০১৪৬

০৪/০৮/১৯৫৯

৫৯

০৭নং

১৬।

হ্লাউপ্রু মার্মা

মৃত হ্লাচিংকা মার্মা

মাহ্লাচিং মার্মা

মৃত অংশৈপ্রু মার্মা

০৩১৯৫১৯১৮০১২২

০৩/০৪/১৯৭৩

৪৫

!!

১৭।

পার্বতী ত্রিপুরা

মৃত কাচেহা ত্রিপুরা

 খোবারুং ত্রিপুরা

মৃত আয়হা ত্রিপুরা

জনেরাম পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮০৬৮২

২৫/০২/১৯৩৮

৮০

০৮নং

১৮।

রেয়োগ খুমী

মৃত লেঃটাইং খুমী

হাইথোলোং খুমী

মৃত ওঁসে খুমী

ছুংঠাং খুমী পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮১৮৬৩

২০/০২/১৯৪৭

৭১

!!

১৯।

লুঅং খুমী

মৃত লিঅং খুমী

মৃত খএ খুমী

মৃত দুকু খুমী

থংনাং পাড়া

০৩১৯৫১৯১৮০৮৯৫

১৫/০২/১৯৪৭

৭১

০৯নং

২০।

আইরিন ত্রিপুরা

বাসামনি ত্রিপুরা

দয়াবী ত্রিপুরা

অভিরাম ত্রিপুরা

সতিচন্দ্র পাড়া

৬৪১১২৬৩১১১

০২/০৩/১৯৯৫

২৩

!!