Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

হত দরিদ্রদের তালিকা

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামীর নাম

গ্রাম

ওয়ার্ড নং

আইডি নম্বর

 1.  

ঝরধন চাকমা

পীং- কালামিয়া চাকমা

অনিল পাড়া

০১নং

০৩১৯৫১৯১৭৮১২৩

 1.  

সেণহ কুমার চাকমা

পীং- চালাক্যা চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১০৮

 1.  

অমর প্রিয় চাকমা

পীং- শরৎ কুমার চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২১২

 1.  

পাত্তর মনি চাকমা

পীং- কালাচান চাকমা

!!

!!

৮৪১৮৭২১৯১৭২৯

 1.  

বাক্ষ্যাচাকমা

পীং- ধনঞ্জয় চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২১৫

 1.  

শামত্মনা চাকমা

স্বা: মৃত বিশ^জিৎ চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১২০

 1.  

নিহার বিন্দু চাকমা

পীং- কমলা কামত্ম চাকমা

বলপেয়্যে পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯৮৬

 1.  

সংখধর চাকমা

পীং- নীবাচন্দ্র চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯৮১

 1.  

অরবিন্দু চাকমা

পীং- কমলা কামত্ম চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯৮৭

 1.  

প্রীতিময় চাকমা

পীং-  প্রভাত চাকমা

!!

!!

০৩১৯১১৯২১১৩৪২

 1.  

শংখরাজ চাকমা

পীং- নিজচন্দ্র চাকমা

!!

!!

০৩১৯১১৯২১১৩৬৩

 1.  

সমেত্মাষ চাকমা

পীং- দীনেশচন্দ্র চাকমা

!!

!!

০৩১৯১১৯২১১৩২৮

 1.  

শৈনিংহ্লা মার্মা

পীং- মেদুখই মার্মা

বাগান পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৭৮

 1.  

পাইশৈ মার্মা

পীং- থোয়াইহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০৩০

 1.  

মাশৈবাইং মার্মা

স্বা: থোয়াইহ্লাসা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৭০

 1.  

উথোয়াইপ্রু মার্মা

পীং- থোয়াইবায় মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৬৬

 1.  

প্রুসাউ মার্মা

পীং- পাইচিংবোওয়াং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৪৩

 1.  

মংশৈওয়াং মার্মা

পীং- মৃত মংবাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১৭৮

 1.  

উবাম্যা মার্মা

পীং- মৃত শৈসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১৭২

 1.  

থুইসাপ্রু মার্মা

পীং- মংচহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৩৮

 1.  

মংওয়াংশৈ মার্মা

পীং- মৃত মংশৈপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০০৫

 1.  

থোয়াইচিং মার্মা

পীং- মৃত শৈহ্লা মার্মা 

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৫৬

 1.  

অংশৈনু মার্মা

পীং- শৈসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০১৩

 1.  

সাধন চন্দ্র দাশ

পীং- মৃত চিত্তরঞ্জন দাশ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৩৭

 1.  

মাইকেল পান্ত্রা

পীং- ফিদিলিস পান্ত্রা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২০৩

 1.  

রম্নফেস ডিও

পীং- মার্টিন টিসাম

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৩৮৪

 1.  

মংসিংথোয়াই মার্মা

পীং- মৃত ক্যফোঅং মার্মা

আইলমারা পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৯০

 1.  

মংসিংগ্য মার্মা

পীং- ঙামং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৯৬

 1.  

মংক্যনু মার্মা

পীং- মংচিংনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১৭০

 1.  

ছোমা মার্মা

পীং- অংম্যানু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৬৮

 1.  

মংসিংঅং মার্মা

পীং- মৃত উক্যচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৮৬

 1.  

মংতুশৈ মার্মা

পীং- মংপাইখইং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৫৫

 1.  

হ্লাসিংনু মার্মা

স্বা: মংক্যচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০৮১

 1.  

শৈসাহ্লা মার্মা

পীং- মৃত উসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩২৩

 1.  

উবাচিং মার্মা

পীং- মৃত মংমে মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৩১

 1.  

মেছো মার্মা

স্বা: চশৈচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০৫৩

 1.  

থুইসাচিং মার্মা

স্বা: মংবাসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১৮৫

 1.  

অংসাউ মার্মা

পীং- মংম্রা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৫৮

 1.  

ক্যচিংঅং মার্মা

পীং- চহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৯৯

 1.  

ম্রাখ্যাইচিং মার্মা

স্বা: মংক্যউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮১৫৪

 1.  

মংচসিং মার্মা

পীং- মৃত ঙালু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮২৮১

 1.  

উশৈপ্রু মার্মা

পীং- মৃত ক্যবু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩১৬

 1.  

এইসামং মার্মা

পীং- মৃত মংচিংসা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৯৮

 1.  

অংচনু মার্মা

পীং- ঙামং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮০৮০

 1.  

ক্যসিং মার্মা

পীং- ক্যঅংপ্রু মার্মা

মনাই পাড়া

০২নং

০৩১৯৫৭৬১৭১৯২৭

 1.  

মংশৈথুই মার্মা

পীং- মংছো মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৮১

 1.  

উহ্লাসিং মার্মা

পীং- অংথোয়াচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৭৬

 1.  

মংছো মার্মা

পীং- শৈসাঅং মার্মা 

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৬৯

 1.  

ছোহ্লাউ মার্মা

পীং- মংছোরী মার্মা

!!

!!

১৯৯২০৩১৯৫১৯০০০০২২

 1.  

মংবাসিং মার্মা

পীং- থুইঅং মার্মা

মনাই পাড়া

০২নং

০৩১৯৫১৯১৮০৩৭৩

 1.  

হ্লাক্য মার্মা

স্বা: মংপ্রু মার্মা

মনাই পাড়া

০২নং

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৪২

 1.  

মাসিংউ মার্মা

স্বা: থুইহ্লাঅং মার্মা 

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৭৩

 1.  

মংথোয়াইচিং মার্মা

পীং- মংচ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৮২

 1.  

কালামং মার্মা

পীং- মংথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৬৪

 1.  

উশৈমং মার্মা

পীং- থোয়াইচিংমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫৫২

 1.  

লক্ষীদেবী চাকমা

স্বা: শামিত্ম প্রিয় চাকমা

কমলা বাগান চাকমা পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮১০৯৭

 1.  

কৃপা সোনা চাকমা

স্বা: রবিময় চাকমা

!!

!!

০৩১১৪৩১১৪৫১২৬

 1.  

মঞ্জুরাণী চাকমা

স্বা: ত্রিরত্ন চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১৩২

 1.  

অপনা দেবী চাকমা

স্বা: শুভ মঙ্গল চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১২৬

 1.  

অমরা দেবী চাকা

স্বা: মতিন্দ্র চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১০৯৯

 1.  

কমলা রাণী চাকমা

স্বা: মধরাম চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১০১

 1.  

মলিস্নকা দেবী চাকমা

স্বা: চন্দ্রলাল চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১৪৪

 1.  

অলকা দেবী চাকমা

স্বা: অসিত কুমার চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১২৪

 1.  

নিকাই চাকমা

স্বা: অরম্নন বিকাশ চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭০০০৮

 1.  

যোহন ত্রিপুরা

পীং- বাদুরাম ত্রিপুরা

কমলা বাগান ত্রিপরা পাড়া

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৬৪৪৩

 1.  

নাজিরাং ত্রিপুরা

পীং- আলিমং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১৫১

 1.  

ফিলিপ ত্রিপুরা

পীং- সিয়চন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৬৭

 1.  

পুহ্লাঅং মার্মা

পীং- মংফোঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৫৭১৭৫৬৩৩

 1.  

সতিরাং ত্রিপরা

পীং- কিষ্ট ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৫৪

 1.  

কবির ত্রিপুরা

পীং- যোগ্যমনি ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৫৬

 1.  

হরিশচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- বৈদ্যনাথ ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৬৩

 1.  

গবিষন ত্রিপুরা

পীং- ধনাঞ্জয় ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯১১৯২১২৩৪৭

 1.  

শৈলচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- রম্নংনারাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৮৩

 1.  

দুবেরাং ত্রিপুরা

পীং- বরাইহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৭৬

 1.  

ক্যসিংচিং মার্মা

পীং- মংসাথুই মার্মা

ডাকছৈ পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৬৭

 1.  

গরাইচিং মার্মা

স্বা: চাইশৈউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৯৮

 1.  

লয়াইচিংউ মার্মা

স্বা: অংসাহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৫১২

 1.  

মংসিংউ মার্মা

পীং- ক্যঅংপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৯৫

 1.  

হ্লামেচিং মার্মা

স্বা: থোয়াইহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৪২

 1.  

মেনু মার্মা

স্বা: আথুইপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৯৪

 1.  

মংম্যাসিং মার্মা

পীং- প্রুথোয়াইঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৫৭

 1.  

উনুমে মার্মা

স্বা: সিংমংপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৩৮৬

 1.  

মেম্যাউ মার্মা

স্বা: মংহাইনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪৫৯

 1.  

বুমাশৈ মার্মা

স্বা: ক্যচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪১৫

 1.  

দাইহ্লাউ মার্মা

স্বা: ক্যসানু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪২৭

 1.  

উম্যাইছিং মার্মা

স্বা: প্রুথোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৯৮

 1.  

উমেপ্রু মার্মা

পীং- চাইশৈহ্লা মার্মা

!!

!!

১৯৯৩০৩১৯৫১৯০০০০২৩

 1.  

এথোয়াই মার্মা

পীং- মংনু মার্মা

কমলা বাগান মার্মা পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০০৮৬

 1.  

উথোয়াইগ্য মার্মা

পীং- স্যইথোয়াইমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৭৬১৭০৮৭৭

 1.  

মেয়ইপ্রু মার্মা

পীং- প্রুচিংমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৪২৩

 1.  

অংজাইওয়ে মার্মা

পীং- মংফ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০০৭৯

 1.  

প্রুথোয়াইঅং মার্মা

পীং- মংবু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০০৮৪

 1.  

পাইশৈউ মার্মা

পীং- মংপ্রুসাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০০৮৮

 1.  

মো: ইউনুচ মিয়া

পীং- মৃত ফেরম্ন মিয়া

বলীবাজার

০৩নং

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৫৪

 1.  

জমির হোসেন

পীং- মৃত ছিদ্দিক আহম্মদ

হিন্দু পাড়া

!!

২২১৫৬৯৩২৩২৬৮

 1.  

জহির আহমদ

পীং- নূর আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯৯১

 1.  

চাইগ্যপ্রু মার্মা

পীং- মাংসাচিং মার্মা

!!

!!

১৯৮৩০৩১৯৫১৯০০০০০২

 1.  

মকতুল হোসেন

পীং- জর মুলস্নুক

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৮১৫

 1.  

মো: সেলিম

পীং- মো: ইসলাম

!!

!!

১৯৯১০৩১৯৫১৯০০০০২৪

 1.  

মো: হাসান

পীং- মৃত নজির আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৮১৬

 1.  

দীপালী পালিত

স্বা: মৃত সমীর পালিত

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৯৬

 1.  

সুদর্শন দাশ

পীং- মৃত অনাথ বন্ধু দাশ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৫৮

 1.  

আয়েশা বেগম

স্বা: সাইফুল ইসলাম

!!

০৩নং

১৯৯১০৩১৯৫১৯০০০০৩৬

 1.  

আব্দুল হামিদ

পীং- মৃত হোছন আলী

হিন্দু পাড়া

০৩নং

০৩১৯৫১৯১৭৯০৫৩

 1.  

রত্না পালিত

পীং- সঞ্জীত পালিত

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৯৮

 1.  

মো: নুরম্নল কাদের

পীং- মো: ছৈয়দ আহমদ

!!

!!

১৯১৪০৩১৯৫১০০০০০১

 1.  

আ: আজিজ

পীং- মৃত বাসা মিয়া

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯৫৯

 1.  

আবু তাহের (শফি)

পীং- মো: মুছা

!!

!!

১৫১১৮৩৮২২২৮৯৭

 1.  

কামাল হোসেন

পীং- মৃত ছৈয়দ আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৫৯৯

 1.  

নুরম্নল আবসার

পীং- নুর মোহাম্মদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯৬৭

 1.  

আবুল কাশেম

পীং- মৃত সোলতান আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬০৯

 1.  

মরিয়ম বেগম

স্বা: মো: ইলিয়াছ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭২১

 1.  

লায়লা খাতুন

স্বা: মৃত এনু মিয়া

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯০২৩

 1.  

আক্তার হোসেন

পীং- মৃত ইচ্ছাক আহমদ

!!

!!

০৩১৯১৭৬২০৭৭৬০

 1.  

রেজাউল করিম

পীং- মৃত শের আলী

!!

!!

২২১১৬৬৫৯৮৪৭৫৪

 1.  

সুবল পালিত

পীং- নিতাই পালিত

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৮১১

 1.  

মার্থি ত্রিপুরা

স্বা: পিতর ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭৪৯

 1.  

লিলু ঘোষ

স্বা: মৃত রতন ঘোষ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৮৪

 1.  

বিজলী রাণী দাশ

স্বা: মৃত অরম্নন কামিত্ম দাশ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৩৬

 1.  

আবু শ্যামা মেস্ত্রী

পীং- মৃত সুলতান আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯০১৬

 1.  

ফোরক আহমদ

পীং- মো: লোকমান

!!

!!

১৫১৪৭৮০০৩৫৭৭২

 1.  

আহমদ শফি

পীং- মৃত আফজল মিয়া

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬২০

 1.  

দুদু মিয়া

পীং- মৃত আলী আহমদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬১৪

 1.  

ভগবতি কর্মকার

পীং- হিরেন্দ্র কর্মকার

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৭৭

 1.  

মো: আইয়ুব আলী

পীং- মৃত আফজল মিয়া

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬১৯

 1.  

মাহমুদা বেগম 

স্বা: আব্দুল আজিজ

!!

!!

০৩১১৪১৫১৪০০৪৯

 1.  

অনিল বড়ুয়া

পীং- যতিন্দ্র বড়ুয়া

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭৪৩

 1.  

খোকন পালিত

পীং- মিলন পালিত

!!

!!

৮৪২৮৭০৭৭০১৬৩৮

 1.  

আব্দুল শুক্কুর

পীং- মৃত আমির হামজা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৫২

 1.  

কাজল কর্মকার

পীং- মৃত সাধন কর্মকার

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৪০

 1.  

হারাধন দাশ

পীং- মৃত চিত্তরঞ্জন দাশ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৩৫

 1.  

ডেজি শীল

স্বা: মোহন শীল

!!

!!

১৯৯১০৩১৯৫১৯০০০০১৭

 1.  

হেমমত্ম চাকমা

পীং- হিমাংশু চাকমা

!!

!!

০৩১১৯১১৯২১১২৯৩

 1.  

হামিদা বেগম

পীং- আব্দুল মজিদ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭৬১

 1.  

আবু বকর

পীং- বাছুর আলী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৮৬১

 1.  

মনির আহমদ

পীং- মৃত এনু মিয়া

বলীবাজার

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯০৮৩

 1.  

রম্নপনা দাশ

স্বা: মৃত নির্মল দাশ

!!

!!

১৫১১৮১৩৫০৮৩১১

 1.  

হাজেরা বেগম

স্বা: মৃত মুছা

!!

!!

১৫১৪৭৪৩১৫২৪৫০

 1.  

সুশীল চাকমা

পীং- অরবিন্দু চাকমা

!!

!!

১৯৯২০৩১৯৫১৯০০০০১১

 1.  

আম্বিয়া বেগম

স্বা: মৃত মো: ইউসুপ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১২৬৩

 1.  

পূর্ণিমা পালিত

স্বা: স্বপন পালিত

হিন্দু পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৪৪

 1.  

নুরম্নন্নাহার বেগম

স্বা: বেলাল হোসেন

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬৭০

 1.  

পারভীন আক্তার

স্বা: মো: রফিক

বলীবাজার

!!

১৯৯৪০৩১৯৫১৯০০০০১৩

 1.  

ইয়াছমিন আক্তার

স্বা: নুরম্নন্নবী

হিন্দু পাড়া

!!

২২১১৬২৭১৫৪২১৮

 1.  

হোসনে আরা বেগম

স্বা: ওমর ফারম্নক

!!

!!

১৫১৮২৬৯০৭৮৬২৯

 1.  

ছেনুয়ারা বেগম

স্বা: শাহ আলম মাষ্টার

!!

!!

১৫১৮২৩৬১১৯৭০৪

 1.  

কৃষ্ণা কর্মকার

স্বা: সবুজ কর্মকার

বলীবাজার

!!

১৯৯২০৩১৯৫১৯০০০০১০

 1.  

খোকন বড়ুয়া

পীং- রবীন্দ্র বড়ুয়া

হিন্দু পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৯০৯

 1.  

ঝর্ণা রাণী দাশ

স্বা: বিরোশ দাশ

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭৩৭

 1.  

বেবী কর্মকার

স্বা: জগদীশ কর্মকার

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৭৫৩

 1.  

আব্দুল কাদের

পীং- নুরম্নল আমিন

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬১২

 1.  

আনোয়ারা বেগম

স্বা: মৃত আহমদ হোসেন

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৮৬২৪

 1.  

ক্যসামং মার্মা

পীং- মৃত উখয় মার্মা

নাইক্ষ্যং পাড়া

০৪নং

০৩১৯৫১৯১৭৯২০৩

 1.  

মংফউ মার্মা

পীং- মৃত থোয়াইসাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৯৬

 1.  

মেঞোপ্রু মার্মা

স্বা: মৃত মংহ্লাপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২১৬

 1.  

দুঃমা মার্মা

স্বা: মৃত খেজা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩২৯

 1.  

থুইহ্লাঅং মার্মা

পীং- মৃত থোয়াইউখয় মার্মা

নাইক্ষ্যং পাড়া

০৪নং

০৩১৯৫১৯১৭৯২৫৯

 1.  

থোয়াইউ মার্মা

পীং- মৃত থুইসাংখয় মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৬০

 1.  

ছোফ মার্মা

পীং- মৃত সুইসাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২২৫

 1.  

মাসাউ মার্মা

স্বা: মংফোচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৩৪

 1.  

বাসিংচিং মার্মা

পীং- মংফউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২০৯

 1.  

চিংসামং মার্মা

পীং- মৃত ক্যজাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭১৭২৩

 1.  

উসাচিং মার্মা

পীং- থুইহ্লাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৫৮

 1.  

চাইশৈহ্লা মার্মা

পীং- মৃত মংসাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১০১

 1.  

চিংম্রাপ্রু মার্মা

স্বা: মৃত চিংবোয়াংমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৯৫

 1.  

মংমং মার্মা

পীং- মৃত চিংথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৪৩

 1.  

ক্যথোয়াইচিং মার্মা

পীং- মৃত মংচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩২৬

 1.  

শৈচিংপ্রু মার্মা

পীং- মৃত মংমে মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭২৯০৭

 1.  

মংচঅং মার্মা

পীং- মৃত আথুই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৩০

 1.  

মংম্রাঅং মার্মা

পীং- ছোফ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৭০

 1.  

মংসিংহাই মার্মা

পীং- মৃত খ্যাজা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৯৯

 1.  

আনু মার্মা

পীং- থুইসাংখয় মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৮৬

 1.  

উবাথোয়াই মার্মা

পীং- মৃত থোয়াইচিংপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২১৫

 1.  

বাসিংনু মার্মা

পীং- মংফউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৩৩

 1.  

তুক্রং ম্রো

পীং- রানলাই ম্রো

সাখয় পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩০৬

 1.  

মলু ম্রো

পীং- রেংরাং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫৭৬১৭১৮১৪

 1.  

য়াংনং ম্রো

পীং- রানলাই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৪০

 1.  

রেংয়ুং ম্রো

পীং- রেংতাই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫৫৭১৭৬৬৪৬

 1.  

লংঙান ম্রো

পীং- ইংয়ং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩০৮

 1.  

নেয়াপিউ ম্রো

পীং- রানলাই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১২১

 1.  

লাংপুং ম্রো

পীং- লেংক্লাং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৩৫

 1.  

কমরেং ম্রো

পীং- সকতেউ ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯২৪৮

 1.  

কাইংওয়াই ম্রো

পীং- চারম্নং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৪৮

 1.  

অংলে ম্রো

পীং- ছমওয়াই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯১৫০

 1.  

প্রেনপ্রে ম্রো

পীং- কমচ্যং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৯০

 1.  

ক্রাঅংপ্রু মার্মা

পীং- মৃত মংবুই মার্মা

ক্রংক্ষ্যং পাড়া

০৫নং

০৩১৯৫১৯১৭৯৪১১

 1.  

মংসানু মার্মা

পীং- সাজাইউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৬৬

 1.  

উথোয়াইমং মার্মা

পীং- শৈথুইঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪০৯

 1.  

দাচিংমং মার্মা

পীং- শৈচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৫৬

 1.  

চাইশৈমং মার্মা

পীং- মৃত ক্যঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩১৩

 1.  

ক্রাখ্যাইপ্রু মার্মা

স্বা: থোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪৩৯

 1.  

সাচিংউ মার্মা

পীং- সাক্ষ্যই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪২৪

 1.  

ম্রাবু মার্মা

পীং- সাবু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫০৮

 1.  

উয়ইচিং মার্মা

স্বা: সাক্ষ্যই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪২৩

 1.  

অংসিং মার্মা

পীং- ক্যচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫০২

 1.  

শৈচিংহ্লা মার্মা

পীং- মৃত সাথুই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৬৫৮৭

 1.  

ডহ্লাচিং মার্মা

পীং- ক্যহ্লাঞো মার্মা

!!

!!

১৯৯১০৩১৯৫১৯০০০০৪০

 1.  

চৌসিংউ মার্মা

পীং- অংশৈপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৬২

 1.  

আছোমং মার্মা

পীং- থোয়াইক্যজাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৩৮৯

 1.  

সিংনু মার্মা

পীং- খেজাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪৩০

 1.  

মুইহ্লাপ্রু মার্মা

পীং- থোয়াইক্যজাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪৮৫

 1.  

অংথুইচিং মার্মা

পীং- মৃত মংবুও মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪২০

 1.  

আবুমং মার্মা

পীং- চথোয়াইঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪৬৪

 1.  

চাইথোয়াইপ্রু মার্মা

পীং- দুফহ্রা্ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪০৩

 1.  

উবাচিং মার্মা

পীং- মৃত পাইহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৪৩৩

 1.  

ক্রানিসাং মার্মা

পীং- সাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৫৭১৭৫১০৪

 1.  

পাইমংথুই মার্মা

পীং- সিংজেঅং মার্মা

!!

!!

১৯৯৫০৩১৫১২৭১৫০২

 1.  

মংফোসিং মার্মা

পীং- মৃত কংজাইপ্রু মার্মা

মংম্যাচিং পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৫০

 1.  

মংম্যানু মার্মা

পীং- থোয়াইনুপ্রু মার্মা

!!

০৫নং

১৯৯৭০৩১৯৫১৯০০১২০৭

 1.  

বাথুইচিং মার্মা

পীং- মংওয়াই মার্মা

মংম্যাচিং পাড়া

০৫নং

০৩১৯১১৯২১২৯৫৪

 1.  

কিরো ম্রো

পীং- রেংসিং মার্মা

মেনরোয়া পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৪২

 1.  

মেনলং ম্রো

পীং- মেনদুই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৪২

 1.  

পারাও ম্রো

পীং- পালদি ম্রো

!!

!!

০৩১০৪৩১২৬১৯৫১

 1.  

মেনদুই ম্রো

পীং- লাংক্রাত ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৩৫

 1.  

মেনচ্যং ম্রো

পীং- মৃত মেনয়াং ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬১৮

 1.  

মুইলুং খুমী

পীং- মৃত অংওয়াই ম্রো

হয়তন পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৯৪

 1.  

খেংলুন খুমী

পীং- মৃত অংনই খুমী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৬৮

 1.  

সাংলু খুমী

পীং- মৃত হৈতং খুমী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬০৩

 1.  

অংহ্লা খুমী

পীং- লুকফ্রা খুমী

!!

!!

১৯৯৩০৩১৯৫১৯০০০০১৩

 1.  

অংসে খুমী

পীং- মৃত কামনু খুমী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬০৬

 1.  

লুকফ্রা খুমী

পীং- মৃত হৈতং খুমী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৮৭

 1.  

রেংতাই ম্রো

পীং- মৃত দিংতে পাড়া

দিংতে পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৪১

 1.  

য়ংরাও ম্রো

পীং- রেংতাই ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৭০

 1.  

লাংক্রাত ম্রো

পীং- মৃত তাংকি ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬১১

 1.  

শিংপাত ম্রো

পীং- খইনেয়া ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৬৮৯

 1.  

মেনয়াং ম্রো

পীং- মংচ ম্রো

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৮৬

 1.  

নকুলচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- দুর্গাচরণ ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৬৫

 1.  

উসাহ্লা মার্মা

পীং- মৃত চিংসামং মার্মা

কনজুই পাড়া

০৬নং

০৩১৯৫১৯১৭৯৯৫৬

 1.  

লুসাইমং মার্মা

পীং- ক্যজখয় মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৪২০২

 1.  

উচিং মার্মা

পীং- মৃত চাইহ্লাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৯৪৭

 1.  

ওয়াংথুইপ্রু মার্মা

স্বামী: মৃত উসাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৯০১

 1.  

নয়ইপ্রু মার্মা

পীং- উচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৯৩৯

 1.  

উওয়াংসা মার্মা

স্বা: মংহ্লাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৯১৫

 1.  

মংসাইউ মার্মা

পীং- ফসাথুই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৬০

 1.  

উয়ইচিং মার্মা

স্বা: উচমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৯৫

 1.  

মেপ্রুসাং মার্মা

স্বা: ক্যসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৯৭৫

 1.  

সাইলুঅং মার্মা

পীং- ফোসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৮৪

 1.  

শৈচিংঅং মার্মা

পীং- ক্যউপ্রু মার্মা

ফোহ্লাচিং মার্মা

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৫৬

 1.  

মংএসিং মার্মা

পীং- সাংপ্রুঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৬৬

 1.  

সংমুইপ্রু মার্মা

স্বা: শৈহ্লাখইং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৯২৫৬

 1.  

ক্রামুইচিং মার্মা

স্বা: বোক্যসাই মার্মা

!!

!!

০৩১৬৫৫৭১৭৪১১২

 1.  

ফোসাথুই মার্মা

পীং- মৃত থোয়াইরি মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৭২

 1.  

ষ্টিফেন ত্রিপুরা

পীং- তৈদুমনি ত্রিপুরা

বিদ্যামনি পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৩৫

 1.  

লেবীয় ত্রিপুরা

পীং- পিউস ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯০০২৭৫৬

 1.  

রামসিং ত্রিপুরা

পীং- খুশিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৮২

 1.  

সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- রাঅং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮০৯

 1.  

অন্ত্রমনি ত্রিপুরা

পীং- কাশিরাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮১৯

 1.  

বাশিহা ত্রিপুরা

পীং- নাক্রাইং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৯৯

 1.  

খেমাজন ত্রিপুরা

পীং- বাশিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮২২

 1.  

হাঁলাইতি ত্রিপুরা

পীং- জিবাহাদুর ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৭৫৩৩

 1.  

সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- মৃত চন্দহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৫৬৭

 1.  

রাঅং ত্রিপুরা

পীং- মৃত বেকোলাস ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০০৬০

 1.  

আগনেমা ত্রিপুরা

স্বা: নয়ারাম ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৫১৬৮৩৩৬২৬৭

 1.  

গতেরম্নং ত্রিপুরা

স্বা: জফ্যারাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮৪৫

 1.  

এলিজাবেথ ত্রিপুরা

স্বা: বিক্রমনি ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮১২

 1.  

ওয়াঁজয়হা ত্রিপুরা

স্বা: রাচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫৭৬১৭১৫৩২

 1.  

ক্যমং ত্রিপুরা

স্বা: জিগরাই ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৫১৬৮৩৩৬২৬৩

 1.  

সজনী ত্রিপুরা

স্বা: ফ্রান্সিস ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৯৫

 1.  

অংজহা ত্রিপুরা

পীং- কাশেয়া ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৮২৬

 1.  

শৈহ্লাঅং মার্মা

পীং- পাইহ্লাঅং মার্মা

নাইদারী পাড়া

৬নং

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৩৫

 1.  

মংনাক মার্মা

পীং- খ্যোবোঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৩৯

 1.  

উক্যচিং মার্মা

পীং- খ্যাকফা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৪১

 1.  

অংবাই মার্মা

পীং- খিদিঅং মার্মা

নাইদারী পাড়া

০৬নং

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৪৫

 1.  

অংহ্লাচিং মার্মা

পীং- চাইসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৫৩

 1.  

উচসিং মার্মা

পীং- খদিঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৫১

 1.  

ক্যসাথুই মার্মা

পীং- শৈসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৯৭৫৮

 1.  

চাইচিংপ্রু মার্মা

পীং- অংচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৭৬২

 1.  

উসাইমং মার্মা

পীং- পাইথুই মার্মা

বলীপাড়া

০৭নং

০৩১১৪৫১৩৯০৬০

 1.  

ম্রাসিংনু মার্মা

স্বা: উচনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৮৪

 1.  

মাসিংউ মার্মা

স্বা: এথোয়াইমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৭৬

 1.  

পুয়ইচিং মার্মা

স্বা: মৃত উবাথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২১৮

 1.  

এনুমং মার্মা

পীং- ক্যসিং মার্মা

!!

!!

১৯৯০০৩১৯৫১৯০০০০১২

 1.  

মাছোচিং মার্মা

স্বা: মংথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৮৫

 1.  

মাসিংহাই মার্মা

স্বা: থোয়াইনুমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৩৫

 1.  

আছোমে মার্মা

স্বা: মংএসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১২৪

 1.  

মেচিং মার্মা

স্বা: উসাহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৮৭

 1.  

বোলিমং মার্মা

পীং- চাইসাপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১২৫

 1.  

দুংমেথুই মার্মা

স্বা: প্রুহ্লাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৬১

 1.  

নুম্যাচিং মার্মা

স্বা: মংশৈ মার্মা

!!

!!

১৯৯১০৩১৫১৪৭০০০০৪২

 1.  

হ্লাউপ্রু মার্মা

স্বা: অংশৈপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১২২

 1.  

য়ইম্রাউ মার্মা

স্বা: মৃত ক্যসাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৪৬

 1.  

মেসিংচিং মার্মা

স্বা: উচিংনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৮২

 1.  

থুইমেচিং মার্মা

স্বা: কালামং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৯১

 1.  

সিংথোয়াইপ্রু মার্মা

পীং- বাইঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪০৫

 1.  

ওয়াংহ্লাচিং মার্মা

স্বা: চবাউ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৫৪

 1.  

চশৈচিং মার্মা

পীং- উশৈচিং মার্মা

!!

!!

১৯৮৯০৩১৯৫১৯০০০০১২

 1.  

মংসিংপ্রু মার্মা

পীং- থোয়াইপাচিং মার্মা

!!

!!

১৯৮৯০০২১৪০৪০৪২৬৮০

 1.  

মাসিংচিং মার্মা

স্বা: মংউসাং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৬১

 1.  

য়ইসানু মার্মা

স্বা: উটিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৫০

 1.  

থুইনুচিং মার্মা

স্বা: ক্যথুইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৬৭

 1.  

নুয়ইচিং মার্মা

স্বা: ক্যঅংথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৫৯

 1.  

নুয়ইউ মার্মা

স্বা: ক্যসাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৫৪

 1.  

মাসিংঞো মার্মা

স্বা: হ্লাথোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২০৫

 1.  

আবুচিং মার্মা

স্বা: হ্লাচিংমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২০১

 1.  

হ্লানু মার্মা

স্বা: ক্যহ্লাপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪০৬

 1.  

মেইগি মার্মা

পীং- উসাহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৮৮

 1.  

নুয়ইচিং মার্মা

স্বা: মংজাইপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৮১৭৭

 1.  

মংউসাই মার্মা

পীং- মৃত মংথুইসাং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৪২

 1.  

বোক্য মার্মা

পীং- ঞইঞোহ্রী মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৩৯

 1.  

নাইচিং মার্মা

স্বা: মংনুচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২২২

 1.  

উসানু মার্মা

পীং- প্রুহ্লাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২২৭

 1.  

মংলুং মার্মা

পীং-মংবু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১৭০

 1.  

ওয়াংম্রাচিং মার্মা

স্বা: মৃত থোয়াইসামং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০১০৯

 1.  

প্রুহ্লাচিং মার্মা

পীং- চিংহ্লাপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৯২

 1.  

মংয়ইথোয়াই মার্মা

পীং- উক্যসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৭২

 1.  

অমর কামিত্ম চাকমা

পীং- জ্ঞানলাল চাকমা

জ্ঞানলাল পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০২৯৬

 1.  

বিজয়লাল চাকমা

পীং- হেমানন্দ চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৩১০

 1.  

সুবাস ব্রত চাকমা

পীং- মৃত সাধন্যা চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১৪২

 1.  

প্রদীপ চাকমা

পীং- আনন্দ কুমার চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৩১৩

 1.  

ফুলেশ^র চাকমা

স্বা: কৃষ্ণ চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৩০৬

 1.  

গুংগাচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- ফেরাইনিয়া ত্রিপুরা

বাসিল মরো পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৩৮৬

 1.  

জবিরাং ত্রিপুরা

পীং- গুংগাচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৭৫২৮

 1.  

রেমন্ড ত্রিপুরা

পীং- হামদ্রাই ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯১১৯২১২৪৪৯

 1.  

লরেন্স ত্রিপুরা

পীং- মৃত মাইয়ারাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৬৫২

 1.  

ঙৈসাপ্রু মার্মা

পীং- ক্যথোয়াই মার্মা

ক্যচু পাড়া

০৮নং

০৩১৯৫১৯১৮০৫৪৮

 1.  

আহ্লামং মার্মা

পীং- ক্যসামং মার্মা

ক্যচু পাড়া

০৮নং

০৩১৯৫১৯১৮০৬৬৫

 1.  

ডনুচিং মার্মা

স্বা: শৈসাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫৯৯

 1.  

নুয়ই মার্মা

স্বা: আথুইমং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৭০

 1.  

মংব্রাউ মার্মা

পীং- চিংনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৬১

 1.  

ছোহ্লাচিং মার্মা

স্বা: উহ্লাশৈ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৬৩

 1.  

নুম্রাচিং মার্মা

পীং- মংসানু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫৪৩

 1.  

উচসিং মার্মা

পীং- সাথোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫২৯

 1.  

কালা মার্মা

স্বা: প্রুসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬০৬

 1.  

মংহ্লাচিং মার্মা

পীং- ক্যচিংহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৪২

 1.  

মংবাইং মার্মা

পীং- পনু মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫৩৩

 1.  

নুচিংমং মার্মা

পীং- মংচসা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৯৩১৫

 1.  

মিচিংনু মার্মা

স্বা: অংছাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৫৭১৭৩০৪৬

 1.  

মা:ঙোওয়েচিং মার্মা

স্বা: মংসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৭২১৬

 1.  

চাইওয়াইং মার্মা

স্বা: মেথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১১৪৪৭১৩৫৮৩১

 1.  

চাইথোয়াইউ মার্মা

পীং- মৃত পথোয়াইঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৭৭

 1.  

রেদাকসে মার্মা

স্বা: মংহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৫১৭৫৬৫৩

 1.  

নুহ্লাপ্রু মার্মা

স্বা: চশৈনু মার্মা

!!

!!

১৯৯২০৩১৯১৭৬০০০০৭৮

 1.  

শৈথোয়াই মার্মা

পীং- উথোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৭০

 1.  

শৈক্যচিং মার্মা

পীং- উথোয়াইচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬২৮

 1.  

ন্যাম্রাচিং মার্মা

স্বা: মংএসিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৬৭

 1.  

মেহ্লামং মার্মা

পীং- মংহ্লা মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫৫৭১৭৫৬৫২

 1.  

আথুইমং মার্মা

পীং- মংপ্রুথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৩৫

 1.  

উক্যসিং মার্মা

পীং- মংসেপ্রু মার্মা

!!

!!

০৩১৯১৭৬২০০৩৭৯

 1.  

মুইসামা মার্মা

পীং- স্বা: ক্যাসামং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৫০

 1.  

খেজাঅং মার্মা

পীং- মংসাঅং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৮৫

 1.  

মেয়ইনু মার্মা

স্বা: মংপ্রু মার্মা

!!

!!

১৯৯১০৩১৯৫১৯০০০০১০

 1.  

নাইম্রাচিং মার্মা

স্বা: অংক্যজ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৪৪

 1.  

মেছো মার্মা

স্বা: অংশৈ মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৬২

 1.  

আনিমা মার্মা

স্বা: উহ্লাচিং মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৪৪

 1.  

ওয়াইসাপ্রু মার্মা

স্বা: মংসাথোয়াই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৪৯

 1.  

কোঅং খুমী

পীং- নাংরম্নং খুমী

সুংঠাং খুমী পাড়া

!!

১৯৮২০৩১৯৫১৯০০০০০২

 1.  

এওয়াং খুমী

পীং- সুংঠাং খুমী

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৬৯

 1.  

বলমা ত্রিপুরা

স্বা: অংজাই ত্রিপুরা

জনেরাং পাড়া

!!

০৩১৯৫৩৮১৬৮৭৫২

 1.  

মংনিগো ত্রিপুরা

পীং- আয়রা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৫৬

 1.  

পৌল ত্রিপুরা

পীং- শর্ম ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৯৫৬

 1.  

এলিয়াস ত্রিপুরা

পীং- আয়াহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৯৩

 1.  

হামাজন ত্রিপুরা

পীং- আয়াহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৭৮৫

 1.  

শিউলী ত্রিপুরা

স্বা: মন্ডী ত্রিপুরা

!!

!!

১৯৯২০৩১৯৫১৯০০০০২৫

 1.  

দেবীকা চাকমা

স্বা: করম্ননাময় চাকমা

ব্রহ্মদত্ত পাড়া

!!

১৯৯০০৩৭৯৫১৯০০০০৩৪

 1.  

জ্ঞানময় চাকমা

পীং- মৃত রায়মোহন চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪১৬

 1.  

গোপা দেবী চাকমা

স্বা: জ্যোতিময় চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫৮২

 1.  

শামিত্ম জীবন চাকমা

পীং- টক খুলা চাকমা

!!

!!

৮৪১০৭৭১৩২১২৪১

 1.  

বসুসেন চাকমা

পীং- লেজ চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৩৪

 1.  

নামলাল চাকমা

পীং- চিকন কালা চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪৩২

 1.  

বিনাদেবী চাকমা

স্বা: বনকুসুম চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৮১

 1.  

শ্যামল কামিত্ম চাকমা

পীং- প্রতিময় চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৪১৯

 1.  

সমিতা চাকমা

স্বা: চিজিমনি চাকমা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৫৭৩

 1.  

ফনিন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- মৃত রামানা ত্রিপুরা

হালিরাম পাড়া

০৯নং

০৩১৯৫১৯১৮০৭২০

 1.  

কেচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- ধনচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৪২

 1.  

রাণীচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- মৃত লালিগং ত্রিপরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৬৯

 1.  

অভিরাম ত্রিপুরা

পীং- পিতচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৬০

 1.  

সচিন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- রাংনেরাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫৭২১৫০৭৩৪

 1.  

যোহন ত্রিপুরা

পীং- দেমলা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৩৩

 1.  

মালেরম্নং ত্রিপুরা

স্বা: মৃত আখিহা ত্রিপুরা

হালিরাম পাড়া

০৯নং

০৩১৯৫১৯১৮০৭৩৯

 1.  

ওয়াইভার ত্রিপুরা

পীং- কুটবাবু ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭১৩

 1.  

অংজাতি ত্রিপুরা

পীং- ইনারাই ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৬৫

 1.  

নিকোদিন ত্রিপুরা

পীং- নীজিরাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১১৫৪

 1.  

মতি ত্রিপুরা

পীং- মৃত দেমলা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৬৬৭

 1.  

রাজেরম্নং ত্রিপুরা

পীং- নকুলচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৫৪

 1.  

বিজয় ত্রিপুরা

পীং- দুর্গারাই মার্মা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭৩৭

 1.  

সত্যমনি ত্রিপুরা

পীং- মৃত রবিরাং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৭১৫

 1.  

আব্রাহাম ত্রিপুরা

পীং- আগষ্টিন ত্রিপুরা

সতিচন্দ্র পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৫৪

 1.  

যাকোব ত্রিপুরা

পীং- বুদ্ধিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৩৮১৬৯৮৮৯

 1.  

মাসিত্মমা ত্রিপুরা

পীং- পিতর ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯৩২

 1.  

পুনচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- বালাজন ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৫১

 1.  

বিক্রমনি ত্রিপুরা

পীং- অসিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫৭৬১৭২১৩০

 1.  

হাচারম্নং ত্রিপুরা

স্বা: মৃত ন্যাচং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯৩৯

 1.  

বিক্রমনি ত্রিপুরা

পীং- মৃত আট্টহা ত্রিপুরা 

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৬১

 1.  

সাধুচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- মৃত অংতহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৪১

 1.  

বরেন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- পিতর ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৫৯

 1.  

গুদাচন্দ্র ত্রিপুরা

পীং- বাসেহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯১৫৭১৮৩৫১৫

 1.  

চন্দ্রজয় ত্রিপুরা

পীং- সাধুচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৪৫

 1.  

বানাতি ত্রিপুরা

স্বা: রামবাহাদুর ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৪২

 1.  

রম্নংনারাং ত্রিপুরা

পীং- চানিওং ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৪১

 1.  

যতিরাং ত্রিপুরা

পীং- বংসিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৪৭

 1.  

মৌশি ত্রিপুরা

পীং- মৃত সমন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯২৮

 1.  

আগষ্টিন ত্রিপুরা

পীং- বাশিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮১৮৪৮

 1.  

বিক্রমনি ত্রিপুরা

পীং- হাব্রাহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯১৫৭১৮৩৫০৫

 1.  

হাঁস্তরাং ত্রিপুরা

পীং- গবিন্দ্র ত্রিপুরা

হাস্তরাং পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯৬৪

 1.  

যাকোব ত্রিপুরা

পীং- মুক্তাজন ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯১৫৭১৮৩৬০০

 1.  

যোহন ত্রিপুরা

পীং- বথিচন্দ্র ত্রিপুরা

!!

!!

১৯৯০০৩১৯৫১৯০০০০০৪

 1.  

সংবারাই ত্রিপুরা

পীং- ততোহী ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৯৫৩

 1.  

ফ্রান্সিস ত্রিপুরা

পীং- সোনারাং ত্রিপুরা

সৈয়রাং পাড়া

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৮২

 1.  

মারথি ত্রিপুরা

স্বা: দসিহা ত্রিপুরা

!!

!!

০৩১৯৫১৯১৮০৮৭১

 1.  

নমিতা ত্রিপুরা

স্বা: জগদিশ ত্রিপুরা

!!

০৯নং

০৩১৯৫১৯১৮০৯১৩