Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিডি তালিকা

ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় মহিলাদের চূড়ান্ত তালিকা :

ভিজিডি চক্র : ২০১৭-২০১৮

ক্রমিক নং

ভিজিডি মহিলার নাম

বয়স

পিতা/স্বামী অথবা

অভিভাবকের নাম

পরিবারের সদস্য সংখ্যা

ওয়ার্ড নম্বর

গ্রাম

মিলাহ চাকমা

৩৯বছর

স্বামী: পাত্তরমনি চাকমা

০৪জন

০১নং

অনিল পাড়া

সঙ্গ মালা চাকমা

৩৯বছর

স্বামী: অরুনময় চাকমা

০৪জন

!!

!!

প্রমিলা চাকমা

৩৬বছর

স্বামী: শান্তিরঞ্জন চাকমা

০৬জন

!!

!!

নিলা চাকমা

২৮বছর 

স্বামী: মিলন চাকমা

০৩জন

!!

!!

মিনু রাণী চাকমা

৩৬বছর

স্বামী: সুভাষ চাকমা

০৫জন

!!

!!

দেবসূচী চাকমা

২৬বছর

স্বামী: জ্যোতিপ্রিয় চাকমা

০৪জন

!!

!!

লক্ষী চাকমা

২৮বছর

পিতা: দীননাথ চাকমা

০৪জন

!!

!!

উষা চাকমা

৩৪বছর

স্বামী: সংখ ধর চাকমা

০৫জন

!!

বলপেয়্যে পাড়া

আরতি চাকমা

২৯বছর

স্বামী: ফরচন্দ্র চাকমা

০৫জন

!!

!!

১০

আরতি বালা চাকমা  

৪২বছর

স্বামী: শংখ রাজ চাকমা

০৫জন

!!

!!

১১

ইয়নু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: বাথোয়াই মার্মা

০৫জন

!!

আইলমারা পাড়া

১২

থুইওয়াইচিং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মংক্য মার্মা

০৫বছর

!!

!!

১৩

উনুপ্রু মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মংএসিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৪

মাচিংনু মার্মা

৪৬বছর

স্বামী: শৈক্যচিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৫

মাম্যাসিং মার্মা

৪১বছর

স্বামী: উথোয়াইম্যা মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৬

হ্লাসিংনু মার্মা

৪৬বছর

স্বামী: মংক্যচিং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৭

হাইসাচিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংসাওয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৮

ক্রইসাংপ্রু মার্মা

৪০বছর

স্বামী: উথোয়াইহ্লা মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৯

উমে মার্মা

৪১বছর

স্বামী: অংসাউ মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০

চৌথুই মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: উথোয়াইপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

!!

২১

মাশৈয়ি মার্মা

২৯বছর

স্বামী: মংক্যনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২২

খ্যানুচিং মার্মা

২২বছর

স্বামী: বাশৈমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৩

চিংক্যনু মার্মা

৪৬বছর

স্বামী: মংসিংথোয়াই মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৪

হ্লাক্যচিং মার্মা

৩৭বছর

স্বামী: উথোয়াইপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৫

উম্যাসিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: এমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৬

মাসিংহাই মার্মা

৩৫বছর

স্বামী: মংক্যনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৭

ম্রাখ্যাইচিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংক্যউ মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৮

অংমাপ্রু মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: বাছিংছিং মার্মা

০২জন

!!

!!

২৯

উম্যাচিং মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: থুইসাচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

৩০

উম্যাসিং মার্মা

৩১বছর

স্বামী: ফোসিংচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

৩১

মেম্যাচিং মার্মা

২৭বছর

স্বামী: অংচনু মার্মা

০৫জন

!!

আইলমারা পাড়া

৩২

উয়ইপ্রু মার্মা

২৮বছর

স্বামী: চসিংঅং মার্মা

০৫জন

!!

বাগান পাড়া

৩৩

মেওয়াইচিং মার্মা

২৭বছর

স্বামী: হ্লামংসিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৩৪

অংমেপ্রু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উনুমং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৩৫

ডম্যানু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: হ্লাবাইঅং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৩৬

হ্লাহাইনু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: এথোয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

৩৭

মাথেসিং মার্মা

৩০বছর

স্বামী: অংসাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৩৮

মাহ্রী মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: চসাহ্লা মার্মা

০৪জন

!!

!!

৩৯

মিম্যানু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: উক্যনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪০

হ্লায়ইচিং মার্মা

২৩বছর

স্বামী: উসিংমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪১

হ্লাসাইপ্রু মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: সৈনিহ্লা মার্মা

০৫জন

০১নং

বাগান পাড়া

৪২

মাসাংনাজে মার্মা

৪৩বছর

স্বামী: সিংথোয়াইহ্লা মার্মা

০৭জন

০১নং

বাগান পাড়া

৪৩

মেথুইচিং মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: ফোসিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪৪

থুইসাংপ্রু মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: মংচহ্লা মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪৫

ঞোওয়াই মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: থোয়াইহ্লাপ্রু মার্মা

০৫জন

০২নং

ডাকছৈ পাড়া

৪৬

মামেচিং মার্মা

৩১বছর

স্বামী: অংশৈমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪৭

মেওয়াংচিং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: উসিংমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৪৮

মেনুচিং মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: ক্যসিংচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

৪৯

মেম্যাউ মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মংহাইনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

৫০

ইক্যচিং মার্মা

২৭বছর

স্বামী: মংম্যাসিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৫১

হ্লাসিংনু মার্মা

৩১বছর

স্বামী: পাইসাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৫২

মাঅংথুই মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: গরামং মার্মা

০৫জন

!!

!!

৫৩

আঞই মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: চাইশৈহ্লা মার্মা

০৬জন

!!

!!

৫৪

হ্লাসাংপ্রু মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: শৈসিংমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৫৫

চৌঞোসিং মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: থোয়াইসাচিং মার্মা

০৮জন

!!

!!

৫৬

মানাংসা মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মৃত এথোয়াইমং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৫৭

হ্লাখয়মে মার্মা

৩৪বছর 

স্বামী: উচনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

৫৮

ওয়াইলেমা মার্মা

৩৫বছর

স্বামী: পুহ্লাঅং মার্মা

০৪জন

!!

কমলা বাগান ত্রিপুরা পাড়া

৫৯

আন্না ত্রিপুরা

২৩বছর

স্বামী: অনিল ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৬০

মার্থা ত্রিপুরা

৩৪বছর

স্বামী: রহিম ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৬১

বাজেরুং ত্রিপুরা

৪৩বছর

স্বামী: প্রেমুজ ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৬২

দুরপতি ত্রিপুরা

৪৯বছর

স্বামী: শৈলচন্দ্র ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

৬৩

বিমল তারা চাকমা

৩২বছর

স্বামী: রূপান্তর চাকমা

০৪জন

!!

কমলা বাগান চাকমা পাড়া

৬৪

কৃপা সোনা চাকমা 

৪৬বছর

স্বামী: রবিময় চাকমা

০৫জন

!!

!!

৬৫

অমরা দেবী চাকমা

৩১বছর

স্বামী: মতিন্দ্র চাকমা

০৪জন

!!

!!

৬৬

কালাবী চাকমা

৩৯বছর

স্বামী: মধু মঙ্গল চাকমা

০৪জন

!!

!!

৬৭

অপনা দেবী চাকমা

৩৬বছর

স্বামী: শুভ মঙ্গল চাকমা

০৫জন

!!

!!

৬৮

বনদেবী চাকমা

৩১বছর

স্বামী: জ্ঞানসুন্দর চাকমা

০৬জন

!!

!!

৬৯

মেয়ইপ্রু মার্মা

৩৭বছর

স্বামী: মেদুসে মার্মা

০৪জন

!!

কমলা বাগান মারমা পাড়া

৭০

পাইনুচিং মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উথোয়াইগ্য মার্মা

০৪জন

!!

!!

৭১

চোমাপ্রু মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংহাইশৈ মার্মা

০৪জন

!!

!!

৭২

উয়ইপ্রু মার্মা

৪১বছর

স্বামী: সাচিংমং মার্মা

০৫জন

!!

মনাই পাড়া

৭৩

মিনুপ্রু মার্মা

২২বছর

স্বামী: মংতোচিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৭৪

মেনুই মার্মা

২৯বছর

স্বামী: চশৈ মার্মা

০৩জন

!!

!!

৭৫

চিউইয়ং মার্মা

৪৫বছর

স্বামী: মংপ্রথুয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

৭৬

মেসাইংনু মার্মা

৩২বছর

স্বামী: মংহ্লায়ই মার্মা

০৪জন

!!

!!

৭৭

ম্যোসাংপ্রু মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: সাইওয়াং মার্মা

০৫জন

!!

!!

৭৮

প্রুমারী মার্মা

২৭বছর

স্বামী: রেডাকমা মার্মা

০৪জন

!!

!!

৭৯

উনুপ্রু মার্মা

৩০বছর

স্বামী: মংছোরী মার্মা

০৫জন

!!

!!

৮০

আমে মার্মা

৩১বছর

স্বামী: মংসইওয়াং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৮১

সাইংসাইংয়ি মার্মা

২০বছর

স্বামী: মংক্যনু মার্মা

০৩জন

!!

!!

৮২

ক্রানুচিং মার্মা

২০বছর

স্বামী: মংএসাইং মার্মা

০৩জন

!!

!!

৮৩

মেথুইচিং মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উহ্লাসিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

৮৪

নুয়ইচিং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংশৈথুই মার্মা

০৪জন

!!

!!

৮৫

থুইনুচিং মার্মা

৪০বছর

স্বামী: মংমংসিং মার্মা

০৫জন

০২নং

!!

৮৬

সার্জিনা আক্তার

২৭বছর

স্বামী: রেজাউল করিম

০৪জন

০৩নং

হিন্দু পাড়া

৮৭

সবিতা কর্মকার

৩৫বছর

স্বামী: কাজল কর্মকার

০৫জন

!!

!!

৮৮

সাজেদা আকতার

৩৭বছর

স্বামী: আবুল কাশেম

০৬জন

!!

!!

৮৯

আয়েশা বেগম

২৫বছর

স্বামী: সাইফুল বেগম

০৪জন

!!

!!

৯০

প্রহেলিকা ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: যোষেফ ত্রিপুরা

০৫জন

০৩নং

হিন্দু পাড়া

৯১

বেবী কর্মকার

৩৯বছর

স্বামী: জগদীশ কর্মকার

০৫জন

!!

!!

৯২

ফাতেমা বেগম

৩৬বছর

স্বামী: জাহাঙ্গীর আলম

০৪জন

!!

!!

৯৩

ছেনুআরা বেগম

৪৪বছর

স্বামী: শাহ আলম

০৫জন

!!

!!

৯৪

অনিতা বড়ুয়া

৩৯বছর

স্বামী: অনিল বড়ুয়া

০৫জন

!!

!!

৯৫

পারভীন আক্তার

৪৫বছর

স্বামী: মোজাম্মেল হক

০৫জন

!!

!!

৯৬

কোহিনুর বেগম

২৯বছর

স্বামী: আলফু মিয়া

০৪জন

!!

!!

৯৭

জয়নব বেগম

৪৯বছর

স্বামী: তৈয়ব মোলস্না

০৫জন

!!

!!

৯৮

রাশেদা বেগম

৩৪বছর

স্বামী: বশির আহমদ

০৫জন

!!

!!

৯৯

ঝর্ণা বড়ুয়া

৩৪বছর

স্বামী: সোনাতন বড়ুয়া

০৫জন

!!

!!

১০০

গীতা রাণী দাশ

৩৯বছর

স্বামী: সমেত্মাষ দাশ

০৫জন

!!

!!

১০১

আমেনা বেগম

৩১বছর

স্বামী: মোঃ হাসান

০৪জন

!!

!!

১০২

মনোয়ারা বেগম

৩৬বছর

স্বামী: মোজাফ্ফর আহমদ

০৫জন

!!

!!

১০৩

জিয়াসমিন আক্তার

২৯বছর

স্বামী: মোঃ নুরুন্নবী

০৩জন

!!

!!

১০৪

ছেনুআরা বেগম

৩৯বছর

স্বামী: মো: হোসেন আহমদ

০৬জন

!!

!!

১০৫

লিপা দত্ত

২২বছর

স্বামী: সুবল দত্ত

০৪জন

!!

!!

১০৬

পারভীন আক্তার

২২বছর

স্বামী: মোহাম্মদ রফিক

০৩জন

!!

!!

১০৭

রুবী আকতার

৩৪বছর

স্বামী: আকতার হোসেন

০৬জন

!!

!!

১০৮

ছমুদা বেগম

৩৪বছর

স্বামী: জহির আহমদ

০৫জন

!!

!!

১০৯

মমতাজ বেগম

৩৯বছর

স্বামী: আক্তার হোসেন

০৪জন

!!

!!

১১০

নুর বেগম

৩৮বছর

স্বামী: নুর কাদের

০৫জন

!!

!!

১১১

হোসনে আরা বেগম

২৭বছর

স্বামী: ওমর ফারুক

০৪জন

!!

!!

১১২

রাশেদা বেগম

৩০বছর

স্বামী: আহমদ মিয়া

০৫জন

!!

!!

১১৩

খতিজা বেগম

৪৬বছর

স্বামী: মকতুল হোসেন

০৬জন

!!

!!

১১৪

ডেজি পালিত

৩৪বছর

স্বামী: রাজীব পালিত

০৫জন

!!

!!

১১৫

নিলা কর্মকার

৩৯বছর

স্বামী: নেপাল কর্মকার

০৫জন

!!

!!

১১৬

রূপনা দাশ

৩৭বছর

স্বামী: মৃত নির্মল দাশ

০৩জন

!!

!!

১১৭

শেলী নাথ

৩৯বছর

স্বামী: শংকর নাথ

০৫জন

!!

!!

১১৮

জন্নাত আরা বেগম

৩৭বছর

স্বামী: মোজাফ্ফর আহমদ

০৭জন

!!

বলীবাজার

১১৯

নমিতা বালা বড়ুয়া

৪৬বছর

স্বামী: অনিল বড়ুয়া

০৫জন

!!

হিন্দু পাড়া

১২০

ছেনু আরা বেগম

৪১বছর

স্বামী: আব্দুল হামিদ

০৬জন

!!

!!

১২১

হাসনে আরা বেগম

৩৫বছর

স্বামী: মো: ইউনুচ মিয়া

০৬জন

!!

বলীবাজার

১২২

হাসিনা আক্তার

২৯বছর

স্বামী: মো: জসিম উদ্দিন

০৪জন

!!

হিন্দু পাড়া

১২৩

নুর আকতার

৩৩বছর

স্বামী: আবুল কালাম

০৫জন

০৩নং

!!

১২৪

রুনয়েন ম্রো

২৮বছর

স্বামী: থংপ্রি ম্রো

০৪জন

০৪নং

সাখয় পাড়া

১২৫

ক্রইকং ম্রো

৩০বছর

স্বামী: রেংওয়ান ম্রো

০৫জন

!!

!!

১২৬

সাইরাম ম্রো

২৭বছর

স্বামী: প্রেনপ্রে ম্রো

০৬জন

!!

!!

১২৭

ক্রাপাও ম্রো

৩২বছর

স্বামী: মেনরাও ম্রো

০৫জন

!!

!!

১২৮

পাইরুং ম্রো

২৬বছর

স্বামী: অংওয়াই ম্রো

০৫জন

!!

!!

১২৯

লেংরুং ম্রো

২৭বছর

স্বামী: রেংয়ুং ম্রো

০৩জন

!!

!!

১৩০

পুংরাম ম্রো

৪৫বছর

স্বামী: রুইতন ম্রো

০৫জন

!!

!!

১৩১

টাইলেং ম্রো

৩২বছর

স্বামী: মুইওয়াই ম্রো

০৭জন

!!

!!

১৩২

কমলাই ম্রো

২৮বছর

স্বামী: কাইজং ম্রো (মলো)

০৫জন

!!

!!

১৩৩

রুইসং ম্রো

৩৮বছর

স্বামী: ইয়াংনং ম্রো

০৬জন

!!

!!

১৩৪

তুমপয় ম্রো

৩২বছর

স্বামী: রেমমং ম্রো

০৬জন

!!

!!

১৩৫

রুনলে ম্রো

৩৯বছর

স্বামী: পাগ ম্রো

০৪জন

!!

!!

১৩৬

সাকতয় ম্রো

৩২বছর

স্বামী: কাইংদই ম্রো

০৫জন

!!

!!

১৩৭

সংরাও ম্রো

৪৪বছর

স্বামী: নিয়ানুম ম্রো

০৪জন

০৪নং

সাখয় পাড়া

১৩৮

রুংলে ম্রো

৪১বছর

স্বামী: লংনাং ম্রো

০৫জন

০৪নং

সাখয় পাড়া

১৩৯

চিংয়ইনু মার্মা

৩০বছর

স্বামী: চাইশৈহ্লা মার্মা

০৬জন

!!

নাইক্ষ্যংপাড়া

১৪০

মেঞো মার্মা

৪৬বছর

পিতা: মৃত মংহ্লাপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৪১

মেক্যচিং মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: হ্লাসিংমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৪২

দুংমেচিং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংএম্যা মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৪৩

এম্যানু মার্মা

২৯বছর

পিতা: ক্যসাপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৪৪

মেসানু মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: চম্যানু মার্মা

০৭জন

!!

!!

১৪৫

উনুচিং মার্মা

৪২বছর

স্বামী: উশৈসা মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৪৬

হ্লামেছাইং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংথুইনু মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৪৭

মাউসা মার্মা

২৯বছর

স্বামী: ছসাচিং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৪৮

ক্যইসাংপ্রু মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: উহ্লাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৪৯

শৈনুচিং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: এসিংমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৫০

মাখ্যয় মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: গরামং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৫১

থুইমেনু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: ছোহ্লামং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৫২

উসিংমে মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উথোয়াইচিং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৫৩

মাওয়াংসা মার্মা

১৯বছর

স্বামী: সাউপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৫৪

মেনুপ্রু মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: মংসিংউ মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৫৫

মেছো মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: মংসিংঞাই মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৫৬

ম্যাকি মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উচনু মার্মা

০৫জন

০৪নং

নাইক্ষ্যংপাড়া

১৫৭

উমেসিং মার্মা

৪১বছর

স্বামী: সাইলুখয় মার্মা

০৭জন

০৫নং

ক্রংক্ষ্যংপাড়া

১৫৮

ক্রাথুই মার্মা

২৭বছর

স্বামী: সিংথোয়াইমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৫৯

চিংয়ইপ্রু মার্মা

৪০বছর

স্বামী: উবাচিং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৬০

মাএখ্যাই মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: থুইক্রাঅং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৬১

মেয়ইপ্রু মার্মা

৪৫বছর

স্বামী: অংসিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৬২

ক্রানিসাং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: উখ্যাংসা মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৬৩

খয়সিংচিং মার্মা

৪৫বছর

স্বামী: মংবোয়াংপ্রু মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৬৪

থুইঞোমা মার্মা

৩০বছর

স্বামী: সিংনু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৬৫

মাঞৈনু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উহ্লামং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৬৬

নুমেসিং মার্মা

২১বছর

স্বামী: দাচিংমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৬৭

মাম্যাউ মার্মা

৩২বছর

স্বামী: চৌসিংউ মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৬৮

পাইয়ংউ মার্মা

৩২বছর

স্বামী: অংসিংথোয়াই মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৬৯

হ্লানুচিং মার্মা

২৭বছর

পিতা: বুসিংঅং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৭০

ম্রাবু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উথোয়াইম্যা মার্মা

০৭জন

!!

!!

১৭১

এয়ইনু মার্মা

৩০বছর

স্বামী: মংহ্লা মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৭২

ইস্মিতা পাংখোয়াং

২৩বছর

স্বামী: হ্লাসিংঅং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৭৩

মাম্যাচিং মার্মা

৪১বছর

স্বামী: মংহ্লাউ মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৭৪

মৌশৈনু মার্মা

৪১বছর

স্বামী: উথোয়াইমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৭৫

মায়ংসা মার্মা

৪৩বছর

স্বামী: ক্যসিংমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৭৬

ক্যোয়াইমাউ মার্মা

৪৮বছর

স্বামী: চাইশৈঅং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৭৭

মেনু মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংসানু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৭৮

উনুচিং মার্মা

৩০বছর

স্বামী: শৈহ্লামং মার্মা

০৬জন

!!

!!

১৭৯

ইয়েসাংথুই মার্মা

২৪বছর

স্বামী: সাচিংউ মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৮০

ক্রাথুইচিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: উক্যসিং মার্মা

০৫জন

!!

মংম্যাচিং পাড়া

১৮১

আসুইমা মার্মা

২৪বছর

স্বামী: অংহ্লাসিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৮২

ক্রাওয়াংপ্রু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: মংম্যানু মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৮৩

উম্যাচিং মার্মা

৪৭বছর

স্বামী: ক্যসাথুই মার্মা

০৫জন

!!

!!

১৮৪

তুমপাও ম্রো

২৭বছর

স্বামী: সংয়া ম্রো

০৬জন

!!

মেনরোয়া পাড়া

১৮৫

কুপাও ম্রো

৩৩বছর

স্বামী: প্রেমলাই ম্রো

০৩জন

০৫নং

!!

১৮৬

সরয়ম ম্রো

৪৪বছর

স্বামী: চ্যংওয়াই ম্রো

০৬জন

০৫নং

মেনরোয়া পাড়া

১৮৭

আপ্যা ম্রো

৪৮বছর

স্বামী: অংসে খুমী

০৬জন

!!

হয়তন পাড়া 

১৮৮

প্রেলেন খুমী

৪৮বছর

স্বামী: সাংলুং খুমী

০৬জন

!!

!!

১৮৯

প্রেহে খুমী

২৫বছর

পিতা: পাওয়ে খুমী

০৫জন

!!

!!

১৯০

রওলেং ম্রো

৩৯বছর

স্বামী: সিংপাত ম্রো

১০জন

!!

দিংতে পাড়া

১৯১

তুমচিত ম্রো

৩৩বছর

স্বামী: লংলক ম্রো

০৩জন

!!

!!

১৯২

রুনলে ম্রো

৩০বছর

স্বামী: মেনপিয় ম্রো

১৩জন

!!

!!

১৯৩

চয়রিত ম্রো

২৯বছর

পিতা: মেনপয় ম্রো

০৪জন

!!

!!

১৯৪

কাইকক ম্রো

২৭বছর

পিতা: রুমক্লাম ম্রো

০৪জন

!!

!!

১৯৫

মেসাপ্রু মার্মা

২৯বছর

পিতা: সাচিংপ্রু মার্মা

০৫জন

!!

ক্রংক্ষ্যংপাড়া

১৯৬

হ্লামেপ্রু মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: মৃত মংক্যচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

১৯৭

মাসিংউ মার্মা

২৮বছর

স্বামী: অংহ্লাচিং মার্মা

০৪জন

০৬নং

কনজুই পাড়া

১৯৮

শৈমেউ মার্মা

২৯বছর

স্বামী: মংক্যওয়াং মার্মা

০৩জন

!!

!!

১৯৯

ম্যাওয়াইচিং মার্মা

৪০বছর

স্বামী: উক্যমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০০

হ্লাউসিং মার্মা

৩২বছর

স্বামী: আপ্রুসে মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০১

খ্যাইথুইপ্রু মার্মা

২৫বছর

স্বামী: মংথোয়াইসাই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০২

মাচিংপ্রু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: উচসিং মার্মা

০৪নং 

!!

!!

২০৩

হ্লাউয়ই মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: মৃত ক্যচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০৪

মিহাইনু মার্মা

২৮বছর

স্বামী: শৈসাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০৫

ওয়ানুচিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংএইচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০৬

মেপ্রুসাং মার্মা

৩৮বছর

স্বামী: মৃত ক্যসাঅং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২০৭

উওয়াংসা মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: মংহ্লাচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২০৮

মেথুইচিং মার্মা

২৩বছর

স্বামী: জয়ন্ত ত্রিপুরা

০৩জন

!!

!!

২০৯

য়ইক্যনু মার্মা

৩২বছর

স্বামী: উথোয়াইসা মার্মা

০৪জন

!!

!!

২১০

সিংনু মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: উথোয়াইমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২১১

মাথুইপ্রু মার্মা

২৫বছর

স্বামী: উশৈসিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২১২

মিউচিং মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: চসাউ মার্মা

০৫জন

!!

!!

২১৩

য়ইংছাথুই মার্মা

৪০বছর

স্বামী: ক্যহ্লা মার্মা

০৪জন

!!

!!

২১৪

মিনুপ্রু মার্মা   

৪০বছর

স্বামী: মংবাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২১৫

মাচিংথুই মার্মা

২৫বছর

স্বামী: মেমংউ মার্মা

০৩জন

!!

নাইদারী পাড়া

২১৬

গৎরামা মার্মা

৪৮বছর

স্বামী: থোয়াইনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২১৭

হ্লামেথুই মার্মা

২২বছর

স্বামী: চাইশৈপ্রু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২১৮

চিংশংউ মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংচাইউ মার্মা

০৪জন

!!

ফোহ্লাচিং পাড়া

২১৯

সংমুইপ্রু মার্মা

৪২বছর

স্বামী: শৈহ্লাখই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২২০

জনবাইতি ত্রিপুরা

২৮বছর

স্বামী: রুনাজন ত্রিপুরা

০৫জন

!!

বিদ্যামনি পাড়া

২২১

নতেরুং ত্রিপুরা

৪৪বছর

স্বামী: খেমাজন ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

২২২

কচংমা ত্রিপুরা

৩৪বছর

স্বামী: সোনাচন্দ্র ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

২২৩

বখমাইতি ত্রিপুরা

৩৪বছর

স্বামী: গুলিচাং ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

২২৪

হাজরুং ত্রিপুরা

৫০বছর

স্বামী: সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

২২৫

জয়মত্মী ত্রিপুরা

২৩বছর

স্বামী: লিও ত্রিপুরা

০৩জন

!!

!!

২২৬

জিনাতি ত্রিপুরা

৫০বছর

স্বামী: মৃত ধনসিংহা ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

২২৭

ধনতি ত্রিপুরা

২৯বছর

হাঁনারাই ত্রিপুরা

০৫জন

!!

বিদ্যামনি পাড়া

২২৮

উক্রাচিং মার্মা

৩১বছর

মংএসিং মার্মা

০৪জন

০৬নং

ফোহ্লাচিং পাড়া

২২৯

নুখ্যাচিং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: সিংথোয়াইনু মার্মা

০৪জন

০৭নং

বলীপাড়া

২৩০

মেহ্লাচিং মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: মংলু মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৩১

হ্লাচনু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: উক্যমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৩২

থুইমেচিং মার্মা

২৯বছর

স্বামী: কালামং মার্মা

০৬জন

!!

!!

২৩৩

ওয়াংম্রাচিং মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: থোয়াইসামং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৩৪

নাইউচিং মার্মা

৩০বছর

স্বামী: মংনুচিং মার্মা

০৫জন

০৭নং

বলীপাড়া

২৩৫

উয়ইচিং মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: থোয়াইসাচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৩৬

নুয়ইচিং মার্মা

৩২বছর

স্বামী: মংয়ইথোয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৩৭

য়ইসানু মার্মা

৩০বছর

স্বামী: উটিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৩৮

নাইখই মার্মা

৪৯বছর

স্বামী: মংপ্রুচিং মার্মা

০২জন

!!

!!

২৩৯

মেহাইচিং মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: বোক্য মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৪০

মাশৈহ্লা মার্মা

৪৫বছর

স্বামী: মংউসাইং মার্মা

০৬জন

!!

!!

২৪১

হাইয়ইম্যা মার্মা

২১বছর

স্বামী: সিংথোয়াইউ মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪২

উমেপ্রু মার্মা

৩০বছর

স্বামী: উম্যামং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪৩

ম্রাসিংনু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: উচনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪৪

থুইনুচিং মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: ক্যথুইচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৪৫

মাসিংপ্রু মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: অংসিংমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪৬

গরাচিং মার্মা

২২বছর

স্বামী: থুইহ্লামং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৪৭

মাঞ্যই মার্মা

৩০বছর

স্বামী: উসেচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪৮

হাইহ্লাচিং মার্মা

৩৫বছর

স্বামী: অংসিংম্যা মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৪৯

মেইগি মার্মা

২৭বছর

স্বামী: সিংনুমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৫০

ম্যাসাইংচিং মার্মা

২০বছর

স্বামী: উচনু মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৫১

নুয়ইচিং মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: মংজাইপ্রু মার্মা

০৬জন

!!

!!

২৫২

মেথুইচিং মার্মা

৩৯বছর

স্বামী: মংক্য মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৫৩

মেসাউ মার্মা

৩১বছর

স্বামী: প্রুহ্লাচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৫৪

হ্লায়ইনু মার্মা

২৯বছর

স্বামী: উশৈনু মার্মা

 ০৫জন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

!!

!!

২৫৫

মাসিংনু মার্মা

৪৭বছর

স্বামী: উঅংথোয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৫৬

প্রুমে মার্মা

৪১বছর

স্বামী: অংসাহ্লা মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৫৭

উম্যাশৈ মার্মা

৩৪বছর

স্বামী: উসাইংমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৫৮

মাসিংহাই মার্মা

৪৮বছর

স্বামী: থোয়াইনুমং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৫৯

পুয়ইচিং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মৃত উবাথোয়াই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৬০

মেয়ইচিং মার্মা

৫১বছর

স্বামী: মৃত শৈক্যমং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৬১

পদনী ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: লরেন্স ত্রিপুরা

০৪জন

!!

বাসিল মরো পাড়া

২৬২

জাতেরুং ত্রিপুরা 

৩০বছর

স্বামী: বানার্ড ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

২৬৩

জষ্টিনা ত্রিপুরা

৩০বছর

স্বামী: রেমন্ড ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

২৬৪

কিনামালা চাকমা

৩২বছর

স্বামী: স্মৃতি বিকাশ চাকমা

০৪জন

!!

জ্ঞানলাল পাড়া

২৬৫

দেবচানী চাকমা

৩৬বছর

স্বামী: সুবাস ব্রত চাকমা

০৪জন

!!

!!

২৬৬

বনদেবী চাকমা

৩৫বছর

স্বামী: অমর কান্তি চাকমা

০৪জন

!!

!!

২৬৭

চিমত্মাদেবী চাকমা

৪৫বছর

স্বামী: প্রদীপ কুমার চাকমা

০৫জন

!!

!!

২৬৮

মেদুমা মার্মা

৩০বছর

স্বামী: মংসিংশৈ মার্মা

০৪জন

০৮নং

ক্যচু পাড়া

২৬৯

ছোহ্লামা মার্মা

৩২বছর

স্বামী: সাইলুন মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৭০

মিলিপ্রু মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: থুইসাচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৭১

মাহাইনু মার্মা

৩১বছর

স্বামী: হ্লাপ্রুসাই মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৭২

নুচিংপ্রু মার্মা

৪৪বছর

স্বামী: মৃত সাপ্রু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৩৩

ম্যোসাংথুই মার্মা

২৮বছর

স্বামী: শৈপ্রুঅং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৭৪

ম্রায়ইচিং মার্মা

২২বছর

স্বামী: চসাউ মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৭৫

সাওয়াই মার্মা

 

স্বামী: আথুইমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৭৬

নুনুয়ই মার্মা

২২বছর

পিতা: উবাচিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৭৭

সুইওয়ংপ্রু মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: উম্যামং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৭৮

ক্রাচিংপ্রু মার্মা

৩৬বছর

স্বামী: নুচিংমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৭৯

এসাইং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: সাউচিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৮০

গরামা মার্মা

৩০বছর

স্বামী: ক্যসানু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৮১

ক্যসাওয়াই মার্মা

৪৩বছর

স্বামী: হ্লাথোয়াইমং মার্মা

০৪জন

০৮নং

ক্যচু পাড়া

২৮২

খেমাহসং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: মংবাসিং মার্মা

০৪জন

০৮নং

ক্যচু পাড়া

২৮৩

থুইনুচিং মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংক্যচিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৮৪

চম্রাউ মার্মা

২৩বছর

স্বামী: উচসিং মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৮৫

শৈনাইচিং মার্মা

৩৩বছর

স্বামী: উশৈমং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৮৬

সুইকিসাই মার্মা

২৮বছর

স্বামী: উচহ্লা মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৮৭

থুইমেনু মার্মা

২৮বছর

স্বামী: মংছোখং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৮৮

মেহ্লাপ্রু মার্মা

২৭বছর

স্বামী: মংএসিং মার্মা

০৩জন

!!

!!

২৮৯

মৌয়ইনু মার্মা

২২বছর

পিতা: ঙৈসিং মার্মা

০৫জন

!!

!!

২৯০

হ্লায়ইচিং মার্মা

৩০বছর

স্বামী: মৃত চিংসানু মার্মা (উচমং)

০৪জন

!!

!!

২৯১

মাসিংউ মার্মা

৩১বছর

স্বামী: মংসিংনু মার্মা

০৪জন

!!

!!

২৯২

সঞ্জিতা চাকমা

২৮বছর

স্বামী: উনুমং মার্মা

০৪জন

!!

ব্রহ্মদত্ত পাড়া

২৯৩

কৃষ্ণা চাকমা

৩০বছর

স্বামী: বিনয় চাকমা

০৩বছর

!!

!!

২৯৪

দুমনী চাকমা

৩৩বছর

স্বামী: বীরবাক্য চাকমা

০৬জন

!!

!!

২৯৫

নয়নতারা চাকমা

৩৩বছর

স্বামী: দয়াময় চাকমা

০৫জন

!!

!!

২৯৬

বিনাদেবী চাকমা

৩০বছর

স্বামী: বনকুসুম চাকমা

০৪জন

!!

!!

২৯৭

সুচরিতা চাকমা

২৮বছর

স্বামী: শ্যামল কান্তি চাকমা

০৫জন

!!

!!

২৯৮

দেবীকা চাকমা

২৬বছর

স্বামী: করুণাময় চাকমা

০৩জন

!!

!!

২৯৯

জোসনা ত্রিপুরা

৩০বছর

স্বামী: হামাজন ত্রিপুরা

০৫জন

!!

জনেরাম পাড়া

৩০০

বারতি ত্রিপুরা

৪৩বছর

স্বামী: বিজয় ত্রিপুরা

০৮জন

!!

!!

৩০১

সেতুরুং ত্রিপুরা

৩৬বছর

স্বামী: মিহির ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

৩০২

রুজিনা ত্রিপুরা

৪৫বছর

স্বামী: জয় ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

৩০৩

হাঁবাতি ত্রিপুরা

৩৯বছর 

স্বামী: পৌল ত্রিপুরা

০৭জন

!!

!!

৩০৪

কৌছাং খুমী

৩৪বছর

স্বামী: হইলুং খুমী

০৫জন

!!

ছুংঠাং খুমী পাড়া

৩০৫

মাংকো খুমী

৩১বছর

পিতা: নাংথাং খুমী

০৬জন

!!

!!

৩০৬

থেচ্ছাই খুমী

৪৪বছর

স্বামী: এওয়াং খুমী

০৬জন

০৮নং

!!

৩০৭

দয়ারুং ত্রিপুরা

৪৪বছর

স্বামী: গুদাচরণ ত্রিপুরা

০৫জন

০৯নং

সতিচন্দ্র পাড়া

৩০৮

স্বজনি ত্রিপুরা

৩১বছর

স্বামী: মোশি ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩০৯

জোওয়ারুং ত্রিপুরা

২৯বছর

স্বামী: সুমন ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩১০

স্মৃতি ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: যাকোব ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩১১

বর্ণমালী ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: আন্তনি ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩১২

শিল্পী ত্রিপুরা

২৮বছর

স্বামী: আব্রাহাম ত্রিপুরা

০৭জন

!!

!!

৩১৩

শাসন্তি ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: গিরেন্দ্র ত্রিপুরা

০৩জন

!!

!!

৩১৪

চাঁদতি ত্রিপুরা

৩২বছর

স্বামী: জিরাং ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩১৫

বাঁনাতি ত্রিপুরা

৩৫বছর

স্বামী: রামবাহাদুর ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩১৬

রিনা ত্রিপুরা

২২বছর

স্বামী: চিতারাং ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩১৭

আরতি ত্রিপুরা

২৮বছর

স্বামী: ডিক্রুশ ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

৩১৮

জনপতি ত্রিপুরা

২৯বছর

স্বামী: লাপ্রাড ত্রিপুরা

০৭জন

!!

!!

৩১৯

সাজাতি ত্রিপুরা

২৭বছর

স্বামী: সচিন্দ্র ত্রিপুরা

০৭জন

!!

হালিরাম পাড়া

৩২০

বাতাওরুং ত্রিপুরা

২৯বছর

স্বামী: সলমন ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩২১

অংজাওতি ত্রিপুরা

৩১বছর

স্বামী: ইনারাই ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩২২

অংশাতি ত্রিপুরা

৪৩বছর

স্বামী: অনারাং ত্রিপুরা

০৬জন

!!

!!

৩২৩

খুনোরুং ত্রিপুরা

৪১বছর

স্বামী: গুলিরাং ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩২৪

আংলতি ত্রিপুরা

৪০বছর

স্বামী: হাকুরাং ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩২৫

জমারুং ত্রিপুরা

৩৪বছর

স্বামী: হামাজন ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩২৬

জিরারুং ত্রিপুরা

৩৯বছর

স্বামী: অভিরাম ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩২৭

রোজিনা ত্রিপুরা

৩৭বছর

স্বামী: লরেন্স ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩২৮

মার্থ ত্রিপুরা

৩৯বছর

স্বামী: সত্যচন্দ্র ত্রিপুরা

০৫জন

!!

!!

৩২৯

বওয়েতি ত্রিপুরা

২৯বছর

স্বামী: এন্দ্রিজয় ত্রিপুরা

০৪জন

০৯নং

হালিরাম পাড়া

৩৩০

সজরুং ত্রিপুরা

৩৩বছর

স্বামী: খুদিরাম ত্রিপুরা

০৪জন

০৯নং

হালিরাম পাড়া

৩৩১

মাগদালেনা ত্রিপুরা

৩৪বছর

স্বামী: সুরেন্দ্র ত্রিপুরা

০৪জন

!!

!!

৩৩২

থংসা খুমী

২৮বছর

স্বামী: থোয়াইহ্লা খুমী

০৪জন

!!

থংনাং পাড়া

৩৩৩

চাইলে খুমী

৩৩বছর

স্বামী: কোফাই খুমী

০৫জন

!!

!!

৩৩৪

কোসা খুমী

৩৬বছর

স্বামী: লাইঅং খুমী

০৪জন

!!

!!

৩৩৫

হইওয়াই খুমী

৩৮বছর

স্বামী: অংসাং খুমী

০৫জন

!!

!!

৩৩৬

দিলে খুমী

৩৪বছর

স্বামী: পৌয়লে খুমী

০৪জন

!!

!!

৩৩৭

কোপা খুমী

৩৬বছর

স্বামী: লংসাই খুমী

০৪জন

!!

!!

৩৩৮

জরমরুং ত্রিপুরা

২৯বছর

স্বামী: সংবারাই ত্রিপুরা

০৫জন

!!

হাস্তরাং পাড়া

৩৩৯

জ্ঞানি ত্রিপুরা

৩৬বছর

স্বামী: মোশি ত্রিপুরা

০৪জন

!!

সৈয়রাং পাড়া

৩৪০

নমিতা ত্রিপুরা

৩৩বছর

স্বামী: জগদিশ ত্রিপুরা

০৩জন

০৯নং

!!